sztuki plastyczne


                                            fot.Agata Kubis
Koordynatorka Monika Rak

Od 20 roku życia posiadam niemodną tożsamość lesbijską. Współtworzyłam W.A.G.I.N.A. 2003 -2005 a później EX W.A.G.I.N.A. (2005-2008). Jestem założycielką wraz z Agnieszką Małgowską Damskiego TANDEMU Twórczego (2009) – duetu artystycznego, który miksuje różne dziedziny sztuki, zajmuje się tematami: kobieta i odmienność płci (les gender queer trans). Zrobiłyśmy spektakle ORLANDO. Pułapka? SEN,  FOTEL w SKARPETKACH,  lesbijsko/poliamoryczny dramat 33 SZTUKA mojego autorstwa.
                                                   .................................

W sierpniu 2003 zainicjowała działalność Warszawska Aktywna Grupa Inicjatyw Natury Artystycznej w skrócie W.A.G.I.N.A. Szukałyśmy wtedy wspólnie odpowiedzi na pytania: Czy istnieje kultura lesbijska? Czy świat widziany oczami lesbijki jest inny? Szczególny? Jaki?
Jedną z nas była: Anna Skonieczna, która nazywała siebie malarką lesbijską. Jej obrazy: uproszczone formy pełne koloru, odwołując się do otaczającej rzeczywistości budują symboliczny świat, który wywoływał ( i wywołuje) jasne safistyczne skojarzenia. Takie skojarzenia bez wątpienia powszechnie budzi Tamara Łempicka. Jej portrety wyidealizowanych kobiet i kubistyczne wyestetyzowane akty stały się malarską ikona lesbijskiej sztuki.
A niedawno w 2010 roku na wystawie Ars Homo Erotica w Muzeum Narodowym tylko jedną salę poświęcono sztuce lesbijskiej i nazwano ją Imaginarium. Znalazły się tam m.in. prace: Aleksandry Polisiewicz, Catherine Opie i Anny Daucikovej… ale najmocniejszym znakiem była dla mnie - pusta ściana - symbol lesbijskiego nie/istnienia w przestrzeni publicznej.

Zadałam sobie wtedy znowu pytania: Czy naprawdę nie ma artystek, zajmujących się sztukami pięknymi o lesbijskiej tożsamości artystycznej? Czy przypadkiem znowu nie zadziałało wykluczenie sztuki tworzonej przez kobiety o kobietach? A może sztuka lesbijska „nie pcha się” na salony? Dowiedziałam się znacznie później, że kilka artystek lesbijskich zgłaszało swoje prace na tą wystawę, ale nie zostały zakwalifikowane. Zatem według jakich kryteriów następował wybór?Te „pominięte” artystki zostały zaproszone na wystawę „Sztuka uniwersalna”, organizowaną przez Pomadę w tym samym 201O roku. Wśród nich były m.in. Beata Sosnowska, Basia Bańda, Bianka Rolando.
 .................................

Czy zatem jest sztuka lesbijska? Ewelina Jarosz w artykule - Sztuka lesbijska w Polsce tak ją definiuje „[…] twórczość podejmującą tematykę złożonych relacji pożądania i więzi kobiety z kobietą (a niekoniecznie tworzoną przez lesbijki) - nie ogranicza się wyłącznie do eksplorowania tematu erotyzmu, lecz często drążąc go, dotyka skomplikowanych problemów tożsamości kobiet homoseksualnych, stanowiących społeczną mniejszość.”
Czyli co jest dla Ciebie sztuką lesbijską?
Czy jako lesbijka, kobieta tworząca sztukę, nie widzisz żadnej różnicy pomiędzy swoim postrzeganiem rzeczywistości, a postrzeganiem heteronormatywnej matki i oddanej żony, żyjącej w tradycyjnej rodzinie?
Są jednak artystki, które taką różnicą widzą.
Dołącz do nich!!
                                      .................................                                                  
O’LESS Festiwal ma być impreza, która pozwoli wszystkim artystkom na równych prawach, bez względu na posiadany dorobek, nazwisko i rodzaj uprawianej sztuki pokazać się szerszej widowni. Jedynym wyznacznikiem jest poczucie lesbijskiej tożsamości kulturowej (nie koniecznie rozumianej jako orientacja seksualna)
Zapraszam malarki, graficzni, rzeźbiarki, twórczynie instalacji i videoartów, komiksów, murali, szablonów, szeroko pojętej twórczości rękodzielniczej do zgłaszania swoich prac na formularzu zgłoszeniowym.