mapa


Zejdź z kanapy dla O'LESSmapy!


LEGENDA:  Literatura /Teatr/Fotografia/Film/Sztuki plastyczne/Muzyka/Sport/Przyjaciółki&Partnerzy

DANE do MAPY
·        Imię nazwisko / Nazwa grupy (albo Nick / Pseudonim)
·        Typ działalności
·        Miejsce pochodzenia lub zamieszkania
·        Namiar internetowy (jeśli jest)

Napisz do nas z tymi danymi I już jesteś na mapie, a potem …. weź aktywny udział w festiwalu….

Mamy wrażenie, że kultura lesbijska – w szeroki znaczeniu tego słowa – istnieje i nawet się rozwija w Polsce. Ale jest rozproszona i „ukryta”. Wiedza o artystkach roznoszona jest drogą pantoflową - krecimi podziemnymi kanałami. Często nie znamy się wzajemnie, albo nie wiemy w ogóle o swoim istnieniu, jeśli nie poruszamy się w tym samym towarzystwie. Ale nie/przynależność do towarzystwa, życie poza stolicą czy poza wielkim miastem - nie powinna ograniczać naszej wiedzy i działań.

Tworzymy więc wirtualną O'LESSmapę, czyli mapę lesbijskiej aktywności w Polsce. Pozwoli z szerszej perspektywy zobaczyć zjawisko LESkultury.

Gromadzimy informacje o działalności kulturowej, społecznej, sportowej, naukowej i artystycznej osób, które identyfikują się lesbijsko, a także lesbijskich organizacji, grup, drużyn, czy klubów z całej Polski - z różnych miast, miasteczek i wsi.

O'LESSmapa to wstępna prezentacja lesbijskiej działalności, a celem jest stworzenie sieci naszych wspólnych kontaktów, które – wierzymy - zaowocują nowymi projektami, pomysłami, dłuższą współpracą. Będziemy się inspirować.

O'LESSmapa to element I fali festiwalu, który trwa do sierpnia 2011 i jest przygotowaniem do drugiej bardziej dynamicznej fali. W tej części będą spotkania, imprezy artystyczne, klubowe i sportowe, wystawy, mecze, tańce, romanse :)

Ale najpierw – musimy się poznać! Musimy się odszukać!