karta zgłoszeniowa

Prosimy o przesłanie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ 
odpowiedniej dla Twojej dziedziny na adres e-mail:
 oles2012@gmail.com
z dopiskiem w temacie maila, jaka jest dziedzina, w której się zgłaszasz

SPORT DRUŻYNOWY

Instrukcja pobrania pliku z kartą zgłoszeniową 
wybierz: PLIK (górny lewy róg)
wybierz: POBIERZ JAKO
z listy wybierz: WORD


Zgłoszenia mogą być przesyłane również pocztą na adres:
Stowarzyszenie LAMBDA Warszawa
Anna Wojkiewicz
Żurawia 24 A, 00-515 Warszawa