idea


Festiwal zrodził się z potrzeby wypełnienia poważnej luki. W rozpychanej - przez wszelkie odmienności - przestrzeni main-streamowej wciąż brakuje LESSkultury. Pojawia się czasem wśród wątków LGBT, ale to raczej mniejszość w mniejszości. W efekcie w Polsce de facto brak lesbijskiego języka, lesbijskich idolek, lesbijskich wzorców … etc. etc. etc. 


Festiwal jest ryzykownym pomysłem wyodrębnienia tego, co lesbijskie, choć właśnie trudno to, co lesbijskie zdefiniować. Jest lesbijskim działaniem tożsamościowym w czasach zamazywania granic – w coraz modniejszym  pojęciu - queer. Problem był już dyskutowany m.in. w 5 i 6 numerze Interaliów www.interalia.org.pl 


Festiwal skierowany jest do osób, czujących się lesbijkami. Zaprasza artystki indywidualne i grupy reprezentujące rożne dziedziny tzw. aktywności kulturalnej - stricte artystycznej, ale także społeczno-artystyczne. Obejmuje zatem Sztuki plastyczne (instalacje malarstwo rzeźba fotografia) / Teatr (performance, kabaret, taniec, dramat, rytuał, formy pokrewne) / Literaturę Muzykę, ale także Sport 

Celem festiwalu jest rozpoznanie LESSkultury w Polsce. Wyszukanie nowych lesbijskich artystek – jeszcze nie/znanych. Przypomnienie o działających od dawna. Przyjrzenie się zdarzeniom polskiej LESShistorii. Poszerzenie wąskiego warszawskiego kręgu lesbijskiego. Ostatecznie - stworzenie kulturalnej LESSmapy w Polsce. 

LESSmapa będzie zapisem rozproszonej i „ukrytej” lesbijskiej aktywności kulturalnej. Pozwoli z szerszej perspektywy zobaczyć zjawisko LESSkultury. Ułatwi kontakty, które być może zaowocują nowymi projektami i pomysłami.


Festiwal ma charakter procesu. Dlatego odbywać się będzie w 2 falach: I faza (marzec  – lipiec 2012) oraz II faza (wrzesień lub październik 2012). 

Pierwsza fala jest czasem gromadzenia materiałów i  tworzenia LESSmapy, Nadesłane propozycje uczestniczek prezentowane będą na blogu, a także – w ograniczonym wymiarze - podczas imprez organizowanych w Warszawie - jeszcze przed II fazą.

Druga fala jest czasem prezentacji nadesłanych materiałów podczas finałowych wydarzeń festiwalu w Warszawie. Warto zaznaczyć, że prezentacja będzie próbą dialogu artystycznych propozycji, a nie - separatystycznych reprezentacji. Ostateczny kształt tej części - w pewnym sensie - jest niespodzianką.


Festiwal jest odpowiedzią na normatywne widzenie sztuki – posługujące się tzw. „uniwersalnymi” kryteriami oceny, które wartościują i które nie powinny być miarą sztuki lesbijskiej. Dlatego nadesłane prace nie będą podlegać selekcji artystycznej. Celem jest przyjrzenie się sztuce, nie jej ocena.


Festiwal zachęca do przygotowania propozycji artystycznej specjalnie na tę okazję. Namawia do stworzenia lesbijskich artystycznych grup czy inicjatyw społecznych, które zakorzenią się w polskiej rzeczywistości. Można zacząć od przyłączenia się do grupy fanowskiej O'LESS na Facebooku.


Festiwal organizowany jest przez nieformalną grupę, która otwarta jest na współpracę z lesbijskimi grupami formalnymi i nieformalnymi. Do wspólnego działania zaprasza też singielki zaangażowane w saficką sprawę. Szuka partnerek, współorganizatorek zarówno merytorycznych, jak i organizacyjnych.


Festiwal jest inicjatywą społeczną i działa wedle zasady non profit. Przybierze taką formę, na jaką pozwolą finanse.

Festiwal skupiony na jest na polskiej LESSkulturze, ale zainteresowany jest także kontaktem z LESSkulturą wschodu i zachodu Europy.