regulamin

Regulamin ogólny
1.     Festiwal adresowany jest do osób, czujących się lesbijkami.
2.     Festiwal zainteresowany jest dotarciem do artystek dotąd nie/znanych.
3.     Festiwal nie ocenia prac nadsyłanych przez artystki, ponieważ ideowo nie zgadza się z kategoryzowaniem sztuki w sposób patriarchalny.
4.     Festiwal działa wedle zasady non profit.
5.     Festiwal gwarantuje uczestniczkom promocję na własnym blogu, na stronach i
     portalach partnerów i podczas spotkań promocyjnych.
6.     Festiwal odbywać się będzie w 2 etapach:
     I etap  (marzec 2012 –  lipiec 2012) - to czas nadsyłania, przygotowania
     propozycji oraz promocja w Internecie i podczas imprez zorganizowanych przez  
     festiwal, jeszcze przed wydarzeniem finałowym.
     II etap (wrzesień lub październik 2012) - to prezentacja zebranych materiałów,
     spotkania, warsztaty, dyskusje, slamy, performensy w Warszawie, a także –
     prawdopodobnie - w innych miastach.  

Regulamin zgłoszenia (I etap)
1.     Zgłoszenia muszą zawierać pełne rzeczywiste dane osobowe oraz aktualny

         numer telefonu do wiadomości organizatorek.

2.     Materiał artystyczny może być prezentowany imiennie lub pod pseudonimem

3.     Artystki, przysyłając materiały, tym samym wyrażają zgodę na ich publikację na blogu w mediach lub wydawnictwach w ramach festiwalu.

4.     Zgłaszając projekt, uczestniczka (osoba indywidualna/grupa) oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zgłoszonego projektu, w tym zgodę osób trzecich. W przypadku zakwestionowania praw przez inną osobę, projekt zostanie usunięty z festiwalu.

5.     Zgłaszane projekty nie mogą naruszać praw ani dóbr osobistych osób trzecich.

6.     Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 SIERPNIA.

7.     Zgłoszone projekty umieszczone będą w ciągu tygodnia od końcowych uzgodnień uczestniczki z koordynatorką wybranej dziedziny sztuki
8.     Zgłoszenia mogą być przysyłane drogą mailową, a także pocztą na adres:
          LAMBDA, Anna Wojkiewicz, Żurawia 24 A, 00-515 Warszawa z dopiskiem np. muzyka

Regulamin udziału (II etap)
(zostanie podany do wiadomości  po zakończeniu 1 etapu)